استفاده از سرعت گیر مجازی برای کاهش سرعت رانندگان. تاریخ انتشار : چهارشنبه, 18 مرداد 1396 12:35. سازمان حمل ونقل لندن در ۴۵ نقطه از شهر با خطای دید، سرعت گیرهای مجازی طراحی کرده که هدف آنها کاهش سرعت رانندگان است. به گزارش مهر به نقل از بی بی سی، در شهر لندن طرح جدید به کارگرفتن خطای دید سعی دارد از سرعت رانندگان در خیابان ها و جاده ها بکاهد. این برنامه با ترفندهای پرسپکتیو و ایجاد بعد سرعت گیرهای مجازی در خیابان طراحی کرده که واقعی به نظر می رسند. در همین راستا طرح هایی سفید و سیاه در برخی ...

استفاده از سرعت گیر مجازی برای کاهش سرعت رانندگان

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 18 مرداد 1396 12:35


سازمان حمل ونقل لندن در ۴۵ نقطه از شهر با خطای دید، سرعت گیرهای مجازی طراحی کرده که هدف آنها کاهش سرعت رانندگان است.

 به گزارش مهر به نقل از بی بی سی، در شهر لندن طرح جدید به کارگرفتن خطای دید سعی دارد از سرعت رانندگان در خیابان ها و جاده ها بکاهد.

 اخبار علمی ,خبرهای علمی,سرعت گیر مجازی

 این برنامه با ترفندهای پرسپکتیو و ایجاد بعد سرعت گیرهای مجازی در خیابان طراحی کرده که واقعی به نظر می رسند. در همین راستا طرح هایی سفید و سیاه در برخی بزرگراه های شلوع و البته مناطق مسکونی رسم شده است.

 

 سازمان حمل ونقل لندن(TFL) نخست این ایده را در سال ۲۰۱۴ آزمایش کرد. در تابستان گذشته نیز همین طرح در نقطه ای دیگر از لندن اجرا شد.

 

درهرحال هدف این برنامه کاهش سرعت ترافیک به کمتر از ۳۲ کیلومتر برساعت بود.

 اخبار علمی ,خبرهای علمی,سرعت گیر مجازی

 نتایج آزمایش ها نشان داد ۹ ماه پس از اجرای طرح به طور متوسط سرعت رانندگان ۵ کیلومتر برساعت کاهش یافت.

 

TFL تنها ۵ درصد راه های لندن را کنترل می کند. البته برخی از آنها در شلوغ ترین بخش های شهر قرار دارند.

 

 اخبار علمی ,خبرهای علمی,سرعت گیر مجازی

 

تا به حال این سرعت گیرهای مجازی در ۴۵ نقطه شهر طراحی شده اند.

 

 اخبار علمی ,خبرهای علمی,سرعت گیر مجازی

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه