زیباترین اعتراض به فاصله انسان با طبیعت + عکس

زیباترین اعتراض به فاصله انسان با طبیعت + عکساخبار,اخبار گوناگون,زیباترین اعتراض انسان ها,مجسه های کاغذی خانه

 

"جیمز گراشو" هنرمندی است که یک راه جالب برای اعتراض به این ساخت و سازها پیدا کرده است. ایده وی می تواند انسان ها را مدتی به فکر فرو ببرد چرا که کاملا مشخص است ما از طبیعت با همه زیبایی هایش دور شده ایم.


قرن هاست که انسان ها با ساخت خانه های بزرگ و گسترش کارخانه ها و مناطق صنعتی از طبیعت دور شده اند و آسیب های جدی نیز به آن وارد کرده اند که گاهی جبران آن غیرممکن است.

 

اخبار,اخبار گوناگون,زیباترین اعتراض انسان ها,مجسه های کاغذی خانه


"جیمز گراشو" هنرمندی است که یک راه جالب برای اعتراض به این ساخت و سازها پیدا کرده است. ایده وی می تواند انسان ها را مدتی به فکر فرو ببرد چرا که کاملا مشخص است ما از طبیعت با همه زیبایی هایش دور شده ایم.

این هنرمند مجسه های کاغذی خانه را با گل های زیبا ترکیب کرده است تا به هدفی واحد برسد. در این هنر می توان دید که انسان ها با خانه های خود گل ها را ویران کرده اند و باید این موضوع متوقف شود.

اخبار,اخبار گوناگون,زیباترین اعتراض انسان ها,مجسه های کاغذی خانه

اخبار,اخبار گوناگون,زیباترین اعتراض انسان ها,مجسه های کاغذی خانه

 

اخبار گوناگون - باشگاه خبرنگاران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه