سرابی می گوید اندراب است، اندرابی می گوید سراب است

مردی بود، دو زن داشت، یکی در سراب، دیگری در اندراب. یک روز این مرد برای دیدن زن دیگرش از سراب حرکت می کند تا به اندراب برود.

سرابی می گوید اندراب است، اندرابی می گوید سراب است

سرابی می گوید اندراب است، اندرابی می گوید سراب است

بین راه رودخانه ای بود، در موقع عبور از آن می افتد به آب و خیلی تلاش می کند و خسته می شود و تا صبح همانجا می ماند در آنجا می گوید : «حالا سرابی میگه اندرابه، اندرابی میگه سرابه، دیگر نمی دانند توی آب درحال شاراپ شاراپه»

 

سرابی می گوید اندراب است، اندرابی می گوید سراب است

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشو��ه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه