ضرب المثل های قدیمی

ضرب المثل های قدیمی

 

 

ضرب المثل های قدیمی

 

ضرب المثل های قدیمی

 

اجاره نشین خوش نشینه !

 

 

2 ارزان خری، انبان خری !

 

3 از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !

 

4 از اونجا مونده، از اینجا رونده !

 

5 از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !!

ضرب المثل های قدیمی

 

6 از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !!

 

7 از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !!

 

8 از این ستون بآن ستون فرجه !

 

9 از بی کفنی زنده ایم !

 

10 از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

11 از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند !

 

12 از تو حرکت، از خدا برکت .!

 

13 از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

 

14 از خر افتاده، خرما پیدا کرده !

 

15 از خرس موئی، غنیمته !

 

 

ضرب المثل های قدیمی

 

16 از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟!

 

17 از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !

 

18 از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !!

 

19 از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !!

 

20 از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

21 از شما عباسی، از ما رقاصی !

 

22 از کوزه همان برون تراود که در اوست ! ( گر دایره کوزه ز گوهر سازند )!

 

23 از کیسه خلیفه می بخشه !

 

24 از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !

 

25 از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !

 

 

ضرب المثل های قدیمی

 

26 از ماست که بر ماست !

 

27 از مال پس است و از جان عاصی !

 

28 از مردی تا نامردی یک قدم است !

 

29 از من بدر، به جوال کاه !

 

30 از نخورده بگیر، بده به خورده !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

31 از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !

 

32 از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

 

33 از هول هلیم افتاد توی دیگ !

 

34 از یک گل بهار نمیشه !

 

35 از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

36 اسباب خونه به صاحبخونه میره !

 

37 اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !

 

38 اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور !

 

39 اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !

 

40 اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

41 اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !

 

42 استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟ !

 

43 اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !

 

44 اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !

 

45 اگر بیل زنی، باغچه خودت را ب��ل بزن !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

46 اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره !

 

47 اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی !

 

48 اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد !

 

49 اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید !

 

50 اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

51 اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !

 

52 اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !

 

53 اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !

 

54 اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !

 

55 اگر دانی که نان دادن ثواب است --- تو خود میخور که بغدادت خرابست !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

56 اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند !

 

57 اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !

 

58 اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !

 

59 اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه !

 

60 اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

61 اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !

 

62 اگه لر ببازار نره بازار میگنده !

 

63 اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !

 

64 اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !

 

65 اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

66 اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !

 

67 اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !

 

68 اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده!

 

69 اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !

 

70 امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری!

 

ضرب المثل های قدیمی

 

71 امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی !

 

72 انگور خوب، نصیب شغال میشه !

 

73 اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم !

 

74 اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !

 

75 اول بچش، بعد بگو بی نمکه !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

76 اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن !

 

77 اول بقالی و ماست ترش فروشی !

 

78 اول پیاله و بد مستی !

 

79 اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد !

 

80 ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

81 این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست !

 

82 اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه !

 

83 این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه !

 

84 این قافله تا به حشر لنگه !

 

85 اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله ات !

 

ضرب المثل های قدیمی

 

86 اینو که زائیدی بزرگ کن !

 

87 این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !

 

88 اینهمه چریدی دنبه ات کو ؟!

 

89 اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !

 

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه