عکس نوشته های عاشقانه سپید

 

دیشب گویی واژه ها

از من جدا کردند تورا

آسان می بردند تورا

آسان می کشتند مرا

در باورم ممکن نبود

از دوری ات تاب آورم

حتی برای لحظه ی

یک خواب آرام آورم

خفتند مرا سیلان اشک

در بسترم دریا به پا

آرام می کشتند مرا

در قلب من غوغا به پا

دیوانه گشتم عاقبت

اما نمی دانی چه شد

قلبی درون سینه ی

از دوری ات افسرده شد....

"م.پ"

عکس نوشته های عاشقانه سپید

 

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 1

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 2

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 3

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 4

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 5

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 6

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 7

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 8

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 9

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 10

عکس نوشته های عاشقانه سپید

عکس نوشته های عاشقانه سپید - تصویر 11

این تصویر بدون متن برای عاشقانه های شما

اگر میل به نوشتن دارید

مارو از جمله های زیباتون محروم نکنید...

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه