ما چی میخواستیم چی شد..!!

تاحالا شده از روی  یه الگو بخوایین یه چیزی رو درست کنید اما به هر علتی افتضاح بشه؟؟

خب این مشکل واسه همه پیش میاد

حالا با هم به این تصاویر نگاه کنیم:

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 1

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 2

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

 

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 3

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 4

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

 

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 5

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 6

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 7

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 8

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 9

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 10

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

ما چی میخواستیم چی شد..!! - تصویر 11

 

 

ما چی میخواستیم چی شد..!!

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه