گاومون 3 قلو زایید .!!

گاومون 3 قلو زایید .!!

در مزرعه گرین هاوس در ویرال انگلیس گاوی سه قلو زایید.ظاهرا سه قلو زایی بسیار نادر بوده و از 700 هزار تولد در ‏میان گاوها، یکبار رخ می دهد.‏
سه قلوها ، نر بوده و در شمال غرب انگلیس بدنیا آمدند و جان آپلبی گاودار، می گوید هرگز چنین چیزی را ندیده بوده است.‏
پدر من 75 ساله مزرعه دار بود و پرورش گاو انجام می داد و هرگز در طول عمر وی و عمر من، چنین چیزی رخ نداده ‏بود.جان بیش از 180 گاو در مزرعه خود دارند.‏

 

گاومون 3 قلو زایید .!!

گاومون 3 قلو زایید .!!

گاومون 3 قلو زایید .!!

گاومون 3 قلو زایید .!!

گاومون 3 قلو زایید .!!

گاومون 3 قلو زایید .!!

گاومون 3 قلو زایید .!!

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه