مطالب طنز ، داستان

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (110)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (111)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (112)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (113)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (109)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
شعر طنز "پول ای جانم فدای اسم تـو"

من فدای ریــز ریـز جــسم تــــو. درد ملت را دوایـــی پـــول جــــان. تورئیس هر کجــایی پول جــــان. با تـــو آدمها عجب خـــــر میشوند. پارسایـــان دزد ماهر می شونــد. ظلم بـر بیـچــاره ومسکیــن کننـــد. هر غلــط از کینه و از کیــن کنند. گوئیا که نــــه خــدایی هست ونـــه. چاه دنیـا را سر انجــامی و تـــه. راستی اسمـــت دهــــان پر میــکند. هر کسی را او زبــان برمیـــکند. پیر مـــرد شصت سالـــــه یا جوان. دختــران مــاه روی و هم زنــان. پیش تــــو انهــــا همه کـــم آورنـد. نازهــــا بهرت به منت می خرند. بازگو جیــــب مـــــن مسکین چــــرا. گشته

شعر طنز پول شعر ای جانم پول ای جانم فدای اسم تو

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (107)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (108)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (50)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
شعر طنز " احوالات مردها پس از فوت زنشان.!! "

‏مردها کاین گریه در فقدان همســــــــر می کنند. بعد مرگ همســـــــر خود ، خاک بر سر می کنند !‏. خاک گورش را به کیسه ، سوی منزل مـــی برند !‏. دشت داغ سینــه ی خـــــود ، لاله پرور می کنند. چون مجانین ! خیره بر دیوار و بر در مــی شوند. خاک زیر پای خود ، از گریه ، هــــی ! تر می کنند. روز و شب با عکــس او ، پیوسته صحبت می کنند. دیده را از خون دل ، دریای احمـــــر مــــی کنند !‏. در میان گریه هاشان ، یک نظر ! با قصد خیـــــر !!‏. بر رخ ناهیـد و مینـــــا و صنــــــوبر می کنند !‏. بعدِ چنـــدی کز وفات جانگــــــداز ! او گذشـــت. بابت تسلیّت خــود !

شعر طنز مردها شعر طنز برای مردها

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (106)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (105)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
طنز باحال و جالب دماغ پر دردسر .!!

لذت خواندن ماجرای این دماغ پر دردسر را از دست ندهید. طنز جالب و خواندنی دماغ پردردسر:‏. از وقتی که خودم را شناختم، سنگینی دماغی بزرگ و پف کرده را بر روی صورتم احساس کردم. با رشد من بر وسعت و بی ‏ریختی آن اضافه می شد. دماغی خشن باسورا خهای بزرگ، ویژگی مشخصه ام بود. در دوران راهنمایی تحصیلی، از نظر ‏کوچک و بزرگ مدرسه به داشتن لقب گوریل مفتخر شدم. این لقب حتی در دفتر حضور و غیاب نیز به چشم می خورد. ‏. ‏ دماغ:‏. دوران دبیرستان اوضاع متفاوت شد و متلک ها هدفمندتر و زهردارتر شده بود. درس خواندنم تا سال دوم بیشتر طول نکشید. دو ‏سال خانه نشین بودم

طنز باحال جالب

ادامه مطلب ...
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (102)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (103)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (104)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه