مطالب طنز ، داستان

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (81)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. مسخرشو درآوردن تصاویر طنز مسخره ترین تصاویر تصاویر خنده دار خنده دار ترین تصاویر جدیدترین تصاویر طنز تصاویرخنده دار و جالب تصاویر دیدنی و جالب و خنده دار ژست های مسخره عکاسی عکس هایی با ژشت مسخره ژشت ها خنده دار عکاسی جدیدترین تصاویر خنده دار ایرانی جدیدترین تصاویر خنده دار خارجی تصاویر فتوشاپی خنده دار تصاویر خنده دار فتوشاپی مسخرشو درآوردن تصاویر طنز سری.

ادامه مطلب ...
جملکس های طنز مینیوم شیطون ..!! سری 7 .!!!

جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 7 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 7 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 7 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 7 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 7 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 7 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 7 . !!!. جملک

ادامه مطلب ...
آموزه های خاله سپیده سری3

با "حرف های خودمونی خاله سپیده" همراه باشید و در سری های آینده ما رو همراهی کنید. نظرات خودتون رو بنویسید و با ما همراه باشید. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. آموزه های خاله سپیده سری3. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
آموزه های خاله سپیده سری2

با "حرف های خودمونی خاله سپیده" همراه باشید و در سری های آینده ما رو همراهی کنید. نظرات خودتون رو بنویسید و با ما همراه باشید. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. آموزه های خاله سپیده سری2. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
جملکس های آقامون گفته...سری سوم

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
جملکس های آقامون گفته...سری دوم

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
آموزه های خاله سپیده سری4

با "حرف های خودمونی خاله سپیده" همراه باشید و در سری های آینده ما رو همراهی کنید. نظرات خودتون رو بنویسید و با ما همراه باشید. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. آموزه های خاله سپیده سری4. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
آموزه های خاله سپیده سری5

با "حرف های خودمونی خاله سپیده" همراه باشید و در سری های آینده ما رو همراهی کنید. نظرات خودتون رو بنویسید و با ما همراه باشید. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. آموزه های خاله سپیده سری5. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
آموزه های خاله سپیده سری6

با "حرف های خودمونی خاله سپیده" همراه باشید و در سری های آینده ما رو همراهی کنید. نظرات خودتون رو بنویسید و با ما همراه باشید. ^-^ خاله سپیده املای ضعیفی داره و از شنیدن اشتباهاتش ناراحت نمیشه ^-^. براش بنویسیتشون. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. آموزه های خاله سپیده سری6. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
آموزه های خاله سپیده سری1

با "حرف های خودمونی خاله سپیده" همراه باشید و در سری های آینده ما رو همراهی کنید. نظرات خودتون رو بنویسید و با ما همراه باشید. آموزه های خاله سپیده سری1. آموزه های خاله سپیده سری1. آموزه های خاله سپیده سری1. آموزه های خاله سپیده سری1. آموزه های خاله سپیده سری1. آموزه های خاله سپی��ه سری1. آموزه های خاله سپیده سری1. آموزه های خاله سپیده سری1. آموزه های خاله سپیده سری1. آموزه های خاله سپیده سری1. آموزه های خاله سپیده سری1. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (80)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. مسخرشو درآوردن تصاویر طنز مسخره ترین تصاویر تصاویر خنده دار خنده دار ترین تصاویر جدیدترین تصاویر طنز تصاویرخنده دار و جالب تصاویر دیدنی و جالب و خنده دار ژست های مسخره عکاسی عکس هایی با ژشت مسخره ژشت ها خنده دار عکاسی جدیدترین تصاویر خنده دار ایرانی جدیدترین تصاویر خنده دار خارجی تصاویر فتوشاپی خنده دار تصاویر خنده دار فتوشاپی مسخرشو درآوردن تصاویر طنز سری.

ادامه مطلب ...
جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو" (1)

گاهی وقتا باید. این دل ،. این احساس دوست داشتن ،. این وابسته بودن ،. این انتظار کشیدن و. رو دفن کرد. !!!. جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو". گردآوری:مجله اینترنتی دلگ

ادامه مطلب ...
جملکس های طنز مینیوم شیطون ..!! سری 6 .!!!

جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 6 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 6 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 6 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 6 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 6 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 6 . !!!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !!. جملکس های طنز مینیوم شیطون . !! سری 6 . !!!. جملک

ادامه مطلب ...
جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو" (2)

گاهی وقتا باید. این دل ،. این احساس دوست داشتن ،. این وابسته بودن ،. این انتظار کشیدن و. رو دفن کرد. !!!. جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(سری 2). جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(سری 2). جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(سری 2). جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(سری 2). جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(سری 2). جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(سری 2). جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(سری 2). جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(سری 2). جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(سری 2). جملکس دلخوری،تنهایی "چالش کن دلت رو"(س

ادامه مطلب ...
جملکس های آقامون گفته...سری اول

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ادامه مطلب ...
خونه ی مادر بزرگه و انرژی هسته ی.!!

خونه ی مادر بزرگه. امروز خیلی خوشحاله. چون انگار که توافق. نزدیکه ، توی راهه. توافق هسته ی. هزارتا خوبی داره. توافق هسته ی. شادی برامون میاره. بعد توافق ما قیمت ها میاد پایین. دیگه هزارتومن ما پول نمیدیم به بنزین. دیگه تحریم نداریم. دیگه کارا درسته. دیگه برنج محسن(همش برنج محسن)‏. میاریم سر سفره(میخوریم سر سفره)‏. پورشه و مازراتی. میفته زیر پامون. پراید هارا ببرید. بدین همسایه هامون. خبر این توافق پیچیده توی دنیا. نتانیاهو حالا غصه میخوره از ما. ظریف کارش درسته. موگرینی باحاله. اشتن رفته که انگار. ناپلیونی ره بیاره(شیرینیشو بیاره)‏. پنج بعلاوه

خونه مادر بزرگه 2013

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه