نوشته‌هایی با برچسب "ضرب المثل با حرف ا"

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری اول) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری اول)

اجاره نشین خوش نشینه !. ارزان خری، انبان خری !. از اسب افتاده ایم، اما از اصل نیفتاده ایم !. از اونجا مونده، از اینجا رونده !. از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !. از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !. از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !. از این ستون بآن ستون فرجه !. از بی کفنی زنده ایم !. از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !. (با دست پس میزنه با پا پیش میکشه هم درسته). ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانش

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری دوم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری دوم)

از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند !. از تو حرکت، از خدا برکت. از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !. از خر افتاده، خرما پیدا کرده !. از خرس موئی، غنیمته !. از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟!. از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !. از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !. از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !. از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن شلیطه !( سلیطه هم درسته). ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم)

از شما عباسی، از ما رقاصی !. از کوزه همان برون تراود که در اوست ! (( گر دایره کوزه ز گوهر سازند )). از کیسه خلیفه می بخشه !. از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !. از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !. از ماست که بر ماست !. از مال پس است و از جان عاصی !. از مردی تا نامردی یک قدم است !. از من بدر، به جوال کاه !. از نخورده بگیر، بده به خورده !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید. ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری سوم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری سوم)

از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !. از هر چه بدم اومد، سرم اومد !. از هول هلیم افتاد توی دیگ !. از یک گل بهار نمیشه !. (با یک گل بهار نمیشه هم درسته). از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !. اسباب خونه به صاحبخونه میره !. اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !. اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور !. اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !. اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید. ما ه

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری پنجم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری پنجم)

اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !. استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟!. اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !. اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !. اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !. اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره !. اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی !. اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد !. اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید !. اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب ال

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم)

اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !. اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !. اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !. اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !. اگر دانی که نان دادن ثواب است --- تو خود میخور که بغدادت خرابست !. اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند !. اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !. اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !. اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه !. اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد . ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خود

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم)

اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !. اگه لر ببازار نره بازار میگنده !. اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !. اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !. اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه !. اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !. اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !. اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده !. اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !. امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو بر

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هشتم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هشتم)

امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی !. انگور خوب، نصیب شغال میشه !. اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم !. اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !. اول بچش، بعد بگو بی نمکه !. اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن !. اول بقالی و ماست ترش فروشی !. اول پیاله و بد مستی !. اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد !. ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید. ما هم اونا رو نتشر

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری نهم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری نهم)

این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست !. اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه !. این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه !. این قافله تا به حشر لنگه !. اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله ات !. اینو که زائیدی بزرگ کن !. این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !. اینهمه چریدی دنبه ات کو ؟!. اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید. ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون و باعث میشه که زبان و گویش و من

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری دوم) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری دوم)

بار کج به منزل نمیرسد !. با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو !. بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره !. بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !. با سیلی صورت خودشو سرخ نگهمیداره !. با کدخدا بساز، ده را بچاپ !. با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میکنه !. بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست !. بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم !. با مردم زمانه سلامی و والسلام. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری چهارم)

بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !. بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه !. بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد --- یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید !. به درویشه گفتند بساطتو جمع کن ، دستشو گذاشت در دهنش !. بدعای گربه کوره بارون نمیاد !. بدهکار رو که رو بدی طلبکار میشه !. برادران جنگ کنند، ابلهان باورکنند !. برادر پشت ، برادر زاده هم پشت!. خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش!. برادری بجا، بزغاله یکی هفت صنار !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنو

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری پنجم) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری پنجم)

برای کسی بمیر که برات تب کنه !. برای همه مادره، برای ما زن بابا !. برای یک بی نماز، در مسجد و نمی بندند !. برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه !. بر عکس نهند نام زنگی کافور !. به روباهه گفتند شاهدت کیه ؟ گفت: دمبم !. با زبون خوش مار از سوراخ در میاد !. بزک نمیر بهار میاد --- کنبزه با خیار میاد !. بز گر از سر چشمه آب میخوره !. به شتره گفتند شاشت از پسه ، گفت : چه چیزم مثل همه کسه ؟!. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنی

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری هفتم)

بمالت نناز که بیک شب بنده، به حسنت نناز که بیک تب بنده !. بماه میگه تو در نیا من در میام !. بمرغشان کیش نمیشه گفت !. بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه !. بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده !. بهر کجا که روی آسمان همین رنگه !. به یکی گفتند : سرکه هفت ساله داری ؟ گفت : دارم و نمیدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر میدادم هفت ساله نمیشد !. به یکی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !. بمیر و بدم !. به گاو و گوسفند کسی کاری نداره !. بیله دیگ، بیله چغندر !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری اول) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری اول)

بمیرم به نام، نمانم به ننگ!. با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد . با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت !. با این ریش میخواهی بری تجریش ؟. با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه !. با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی !. باد آورده را باد میبرد !. با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !. بادنجان بم آفت ندارد !. بارون آمد، ترکها بهم رفت !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید. ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری ششم)

به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !. بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده !. بعد از هفت کره، ادعای بکارت !. بقاطر گفتند بابات کیه ؟ گفت : آقادائیم اسبه !. به کیشی آمدند به فیشی رفتند !. به گربه گفتند گهت درمونه، خاک پاشید روش !. به کچله گفتند : چرا زلف نمیزاری ؟ گفت : من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد !. به کک بنده که رقاص خداست !. بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمیتونم !. بگیر و ببند بده دست پهلوون !. بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سسکه، یکیش بلبل !. ما هرکجا که زندگی می

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری سوم) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری سوم)

تا گفته ای غلام توام، میفروشنت !. با نردبان به آسمون نمیشه رفت !. با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین ؟. باید گذاشت در کوزه آبش را خورد !. با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت !. با یک گل بهار نمیشه !. به اشتهای مردم نمیشود نان خورد !. به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رریش من و گرنه دم سگ !. بجای شمع کافوری چراغ نفت میسوزد !. بچه سر پیری زنگوله پای تابوته !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه