نوشته‌هایی با برچسب "ضرب المثل ششم"

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری ششم)

‏. نه پیر را برای خر خریدن بفرست نه جوان را برای زن گرفتن !‏. نه خانی اومده نه خانی رفته !‏. نه چک زدم نه چونه، عروس اومد به خونه !‏. نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی !‏. نه در غربت دلم شاد و نه روئی در وطن دارم ! --- الهی بخت برگردد از طالع که من دارم . ‏. نه در غربت دلم شاد و نه روئی در وطن دارم ! --- الهی بخت برگردد از طالع که من دارم . ‏. نه دزد باش نه دزد زده !‏. نه راه پس دارم نه راه پیش !‏. نه سر پیازم نه ته پیاز !‏. نه سر کرباسم نه ته کرباس !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم.

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم)

اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !. اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !. اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !. اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !. اگر دانی که نان دادن ثواب است --- تو خود میخور که بغدادت خرابست !. اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند !. اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !. اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !. اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه !. اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد . ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خود

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری ششم)

به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !. بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده !. بعد از هفت کره، ادعای بکارت !. بقاطر گفتند بابات کیه ؟ گفت : آقادائیم اسبه !. به کیشی آمدند به فیشی رفتند !. به گربه گفتند گهت درمونه، خاک پاشید روش !. به کچله گفتند : چرا زلف نمیزاری ؟ گفت : من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد !. به کک بنده که رقاص خداست !. بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمیتونم !. بگیر و ببند بده دست پهلوون !. بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سسکه، یکیش بلبل !. ما هرکجا که زندگی می

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری ششم)

خر چه داند قیمت نقل و نبات ؟. خر خالی یرقه میره !. خر، خسته - صاحب خر، ناراضی !. خر خفته جو نمی خوره !. خر دیزه است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر بصاحبش بزنه !. خر را با آخورمیخوره، مرده را با گور !. خر را جایی می بندند که صاحب خر راضی باشه !. خر را که به عروسی میبرند، برای خوشی نیست برای آبکشی است !. خر را گم کرده پی نعلش میگرده !. خر، رو به طویله تند میره !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری ششم)

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ! ((‌ حافظ شیرازی )). در کف شیر نر خونخواره ای --- غیر از تسلیم و رضا کو چاره ای ؟. در مجلس خود راه مده همچو منی را --- کافسرده دل افسرده کند انجمنی را !. درم داران عالم را کرم نیست --- کریمان را بدست اندر درم نیست !. در مسجده، نه کند نیست نه سوزوندنی !. در نمک ریختن توی دیگ باید به مرد پشت کرد !. درویش از ده رانده، ادعای کدخدائی کند !. درویش مومیائی، هی میگی و نمیائی !. درویش را گفتند : در دکانتو ببند دهنشو هم گذاشت !. در، همیشه بیک پاشنه نمیگرده !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسی

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم ضرب المثل هاي فارسي سري ششم

رکاب دادن :. سر موافقت داشتن - مطیع شدن. رگ خواب کسی را به دست آوردن:. نقطه ضعف پیدا کردن- کسی را تابع اراده خود کردن. رگ دیوانگیش گل کردن:. از شدت خشم دست به کارهای نامعقول و غیر طبیعی زدن. رگ عیرتش جنبید:. حس شهامت و جسارتش تحریک شد. رنگ به رنگ شدن:. از شدت شرمندگی رنگ به صورت آوردن- تغییر رنگ رخسار. روبراه بودن:. مرتب و آماده بودن - سرسازش داشتن. روبرو بودن به از پهلو بود:. لذت هم صحبتی دو نفر و برخورداری از دیدن یکدیگر بیشتر و بهتر است. روبرو کردن :. مواجهه دادن دو نفر برای کشف مطلبی. روبند کردن کسی:. در پیشرفت کار خود از حجب و حیای کسی است

ضرب المثل های فارسی با حرف س (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف س (سری ششم)

سفره نیفتاده ( نینداخته ) بوی مشک میده !. سفره نیفتاده یک عیب داره ! سفره افتاده هزار عیب !. سفید سفید صد تومن، سرخ و سفید سیصد تومن، حالا که رسید به سبزه هر چی بگی میارزه !. سقش سیاه است !. سگ بادمش زیر پاشو جارو میکنه !. سگ باش، کوچک خونه نباش !. سگ پاچه صاحبش را نمیگیره !. سگ، پدر نداشت سراغ حاج عموشو میگرفت !. سگ چیه که پشمش باشه !. سگ درحضور به از برادر دور !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری ششم)

هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد !‏. هر که را مال هست و عقلش نیست --- روزی آن مال مالشی دهدش *** وانکه را عقل هست و مالش نیست--- روزی آن عقل ‏بالشی دهدش . [[ عمادی شهریاری]]‏. هر که را میخواهی بشناسی یا باهاش معامله کن یا سفر کن !‏. هر که شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد !‏. هر که نان از عمل خویش خورد --- منت از حاتم طائی نبرد !‏. هر کی بفکر خویشه کوسه بفکر ریشه !‏. هر کی خر شد، ما پالونیم !‏. هر کی که زن نداره،آروم تن نداره !‏. هر کی که زن نداره،آروم تن نداره !‏. هر گردی گردو نیست !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بن

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری ششم)

کلاغ آمد چریدن یاد بگیره پریدن هم یادش رفت !‏. کلاغ از وقتی بچه دار شد ، شکم سیر بخود ندید !‏. کلاغ از باغمون قهر کرد، یک گردو منفعت ما !‏. کلاغ از باغمون قهر کرد، یک گردو منفعت ما !‏. کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیره راه رفتن خودش هم یادش رفت !‏. کلاغ، روده خودش در آمده بود اونوقت میگفت : من جراحم !‏. کلاغ سر لونه خودش قارقار نمیکنه !‏. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی !‏. کلاه را که به هوا بیندازی تا پائین بیاید هزار تا چرخ میخوره !‏. کلاه کچل را آب برد گفت : برای سرم گشاد بود !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات ب

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری ششم)

یه عمر گدائی کرده هنوز شب جمعه رو نمیدونه !‏. ‏ یه کاسه چی صد تا سرناچی !‏. یه کفش آهنی میخواد و یه عصای فولادی !‏. یه کلاغ و چهل کلاغ !‏. یه گوشش دره یه گوشش دروازه !‏. یه لاش کردیم نرسید دو لاش کردیم که برسد !‏. یه لقمه نون پرپری من بخورم یا اکبری !‏. یه مرید خر بهتر از یه ده شیش دانگ !‏. یه مو از خرس کندن غنیمته !‏. یه مویز و چل قلندر !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های قدیمی آ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه