نوشته‌هایی با برچسب "ضرب المثل های فارسی هفتم"

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری هفتم)

‏. نه سرم را بشکن نه گردو توی دومنم کن !‏. نه سیخ بسوره نه کباب ! (( کاری بکن بهر ثواب . ))‏. نه عروس دنیا نه داماد آخرت !‏. نه شیر شتر نه دیدار عرب !‏. نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون !‏. نه مال دارم دیوان ببره نه ایمان دارم شیطان ببره !‏. نه نماز شبگیر کن نه آب توی شیر کن !‏. نه هر که سر نتراشد قلندری داند !‏. نی به نوک دماغش نمیرسه !‏. نیش عقرب نه از ره کین است --- اقتضای طبیتش این است !‏. نیکی و پرسش ؟!‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های ف

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم)

اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !. اگه لر ببازار نره بازار میگنده !. اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !. اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !. اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه !. اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !. اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !. اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده !. اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !. امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو بر

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری هفتم)

بمالت نناز که بیک شب بنده، به حسنت نناز که بیک تب بنده !. بماه میگه تو در نیا من در میام !. بمرغشان کیش نمیشه گفت !. بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه !. بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده !. بهر کجا که روی آسمان همین رنگه !. به یکی گفتند : سرکه هفت ساله داری ؟ گفت : دارم و نمیدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر میدادم هفت ساله نمیشد !. به یکی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !. بمیر و بدم !. به گاو و گوسفند کسی کاری نداره !. بیله دیگ، بیله چغندر !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هفتم)

خرس، تخم میکنه یا بچه ؟ از این دم بریده هر چی بگی برمیاد !. خرس در کوه، بو علی سیناست !. خرس شکار نکرده رو پوستشو نفروش !. خر سواری را حساب نمیکنه !. خر، سی شاهی ، پالون دو زار !. خر کریم را نعل کردن !. خر که جو دید، کاه نمیخوره !. خر، که علف دید گردن دراز میکنه !. خر گچ کش روز جمعه از کوه سنگ میاره !. خر لخت راپالانشو بر نمیدارند!. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری هفتم)

درهفت آسمان یک ستاره نداره !. دزد،آب گرون میخوره !. دزد بازار آشفته میخواهد!. دزد باش و مرد باش !. دزد به یک راه میرود، صاحب مال به هزار راه !. دزد حاضر و بز حاضر !. دزد ناشی به کاهدون میزنه !. دزدی آنهم شلغم ؟ !. دزدی که نسیم را بدزدد دزد است !. دست بالای دست بسیار است . (( در جهان پیل مست بسیار است . )). ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل هاي فارسي سري هفتم ضرب المثل هاي فارسي سري هفتم

روغن چراغی ریخته وقف امامزاده :. منت گذ��شتن خشک و خالی و بی خاصیت. میخ دوز شدن (میخکوب شدن):. محکم در جای خود ماندن، بشدت مات و مبهوت شدن. میخ دو شاخ برزمین فرو نرود:. با دوئیت و نفاق کاری از پیش نمیرود و منافع مشترک را از بین میبرد. میخش قایم است:. اساس کارش استوار است، پشتیبانش پر زور و قوی است. میخ طویله پای خروس:. کسی که قد کوتاه و پستی دارد، آدم قد کوتاه. میخواهد از آب بگذرد و پایش هم تر نشود:. در پی سودجودیی می افتد ولی کمترین زحمت و خرجی را متحمل نیست. میخواهی عزیز شوی یا دور شو یا کور شو:. همانند: آب که در گودال بماند می گندد، دوری و دو

ضرب المثل های فارسی با حرف س (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف س (سری هفتم)

سگ در خانه صاحبش شیره !. سگ داد و سگ توله گرفت !. سگ دستش نمیشه داد که اخته کنه !. سگ را که چاق کنند هار میشه !. سگ زرد برادر شغاله !. سگست آنکه با سگ رود در جوال !. سگ سفید ضرر پنبه فروشه !. سگ سیر دنبال کسی نمیره !. سگش بهتر از خودشه !. سگ که چاق سد گوشتش خوراکی نمیشه !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های قدیمی آشنایی با همه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل ضرب المثل فارسی ضرب المثل ایرانی ضرب المثل ها داستان ضرب

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری هفتم)

هر گلی زدی سر خودت زدی !‏. هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره !‏. هزار تا دختر کور و یکروزه شوهر میده !‏. هزار دوست کمه، یک دشمن بسیار !‏. هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمیگیره !‏. هزار وعده خوبان یکی وفا نکند !‏. هشتش گرو نه است !‏. هلو برو تو گلو !‏. هم از توبره میخوره هم از آخور !‏. هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم کاشون !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های قدیمی آشنایی با همه ض

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری هفتم)

کلفتی نون را بگیر و نازکی کار را !‏. کلوخ انداز را پاداش سنگ است --- جواب است ای برادر این نه جنگ است . ‏. کله اش بوی قرمه سبزی میده !‏. کله پز برخاست سگ جایش شنست !‏. کله گنجشکی خورده !‏. کمال همنشین در من اثر کرد --- وگر نه من همان خاکم که هستم . [‌[ سعدی]]‏. کم بخور همیشه بخور !‏. کمم گیری کمت گیرم - نمرده ماتمت گیرم !‏. کنار گود نشسته میگه لنگش کن !‏. کند همجنس با همجنس پرواز ! (( کبوتر با کبوتر باز با باز . ))‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری هفتم)

یه نه بگو، نه ماه رو دل نکش !‏. یه وقت از سوراخ سوزن تو میره یه وقت از در دروازه تو نمیره !‏. یکی به نعل و یکی به میخ !‏. یکی چهارشنبه پول پیدا میکنه یکی گم میکنه !‏. یکی کمه، دوتا غمه ، سه تا خاطر جمه !‏. یکی مرد و یکی مردار شد یکی به غضب خدا گرفتار شد !‏. یکی میبره یکی میدوزد !‏. یکی گفت : مادرم را میفروشم . گفتند : که چطور مادرت را میفروشی ؟ گفت : قیمتی میگم که نخرند !‏. یکی میمرد ز درد بینوایی - یکی میگفت خانوم زردک میخواهی ؟!‏. یکی نون نداشت بخوره پیاز میخورد که اشتهاش واشه !‏. یکی یه دونه یا خل میشه یا دیوونه !‏. ضرب المثل های زیبا از شه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه