نوشته‌هایی با برچسب "ضرب المثل چهارم"

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری چهارم)

‏. نون خونه رئیسه، سگش هم همراهشه !‏. نون خودتو میخوری حرف مردم و چرا میزنی ؟!‏. نون خود تو میخوری حلیم حاج عباسو هم میزنی ؟!‏. نون را به اشتهای مردم نمیشه خورد !‏. نون را باید جوید توی دهنش گذاشت !‏. نونش توی روغنه !‏. نونش را پشت شیشه میماله !‏. نون گدائی رو گاو خورد دیگه بکار نرفت !‏. نون نامردی توی شکم مرد نمیمونه !‏. نون نداره بخوره پیاز میخوره اشتهاش واشه !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های فار

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری چهارم)

آشپز که دوتا شد، آش یا شوره یا بی نمک !. آش نخورده و دهن سوخته !. آفتابه خرج لحیمه !. آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی !. آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار میکنند، اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم میشه !. آمدم ثواب کنم، کباب شدم !. آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را کور کرد !. آنانکه غنی ترند، محتاج ترند !. آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد . آنرا که حساب پاکه، از محاسبه چه باکه ؟!. آن ممه را لولو برد !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به ای

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم)

از شما عباسی، از ما رقاصی !. از کوزه همان برون تراود که در اوست ! (( گر دایره کوزه ز گوهر سازند )). از کیسه خلیفه می بخشه !. از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !. از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !. از ماست که بر ماست !. از مال پس است و از جان عاصی !. از مردی تا نامردی یک قدم است !. از من بدر، به جوال کاه !. از نخورده بگیر، بده به خورده !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید. ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری چهارم)

بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !. بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه !. بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد --- یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید !. به درویشه گفتند بساطتو جمع کن ، دستشو گذاشت در دهنش !. بدعای گربه کوره بارون نمیاد !. بدهکار رو که رو بدی طلبکار میشه !. برادران جنگ کنند، ابلهان باورکنند !. برادر پشت ، برادر زاده هم پشت!. خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش!. برادری بجا، بزغاله یکی هفت صنار !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنو

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری چهارم)

خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه !. خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو کی هستی ؟. خدا وقتی ها میده، ور ور جماران هم ، ها میده !. خدا همه چیز را به یک بنده نمی ده !. خدا همونقدر که بنده بد داره، بنده خوب هم داره !. خدایا آنکه را عقل دادی چه ندادی و آنکه را عقل ندادی چه دادی ؟ ((خواجه عبدالله انصاری )). خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن !. خر، آخور خود را گم نمیکنه !. خراب بشه باغی که کلیدش چوب مو باشه !. خر، ار جل ز اطلس بپوشد خر است !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:م

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری چهارم)

درخت پر بار، سنگ میخوره !. درخت پر بار، سنگ میخوره !. درخت کاهلی بارش گرسنگی است !. درخت کج جز بآتش راست نمیشه !. درخت گردکان باین بلندی --- درخت خربزه الله اکبر !. درخت هر چه بارش بیشتر بشه، سرش پائین تر میاد !. درد دل خودم کم بود، اینهم قرقر همسایه !. درد، کوه کوه میاد، مومو میره !. در دروازه را میشه بست، اما در دهن مردم و نمیشه بست !. در دنیا همیشه بیک پاشنه نمیچرخه !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف ز (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف ز (سری چهارم)

زن و شوهر جنگ کنند، ابلهان باور کنند !. زنی که جهاز نداره، اینهمه ناز نداره !. زورش بخر نمیرسه پالون خر را بر میداره !. زور داری، حرفت پیشه !. زور دار پول نمیخواد، بی زور هم پول نمیخواد !. زهر طرف که کشته شود اسلام است !. زیر اندزش زمین است و رواندازش آسمون !. زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن !. زیر دمش سست است !. زیر دیگ اتش است و زیر آدم آدم !. زیر سرش بلنده !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف س (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف س (سری چهارم)

سر قبری گریه کن که مرده توش باشه !. سر قبرم کثافت نکن از فاتحه خواندنت گذشتم !. سر کچل را سنگی و دیوانه را دنگی !. سر کچل و عرقچین !. سرکه مفت از عسل شیرین تره !. سرکه نقد بهتر از حلوای نسیه است !. سرکه نه در راه عزیزان بود --- بار گرانیست کشیدن بدوش ! (( سعدی )). سر گاو توی خمره گیر کرده !. سر گنجشکی خورده !. سر گنده زیر لحافه !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

ضرب المثل های فارسی با حرف ش (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف ش (سری چهارم)

شریک اگر خوب بود خدا هم شریک میگرفت !. شریک دزد و رفیق قافله !. شست پات توی چشمت نره !. شش ماهه به دنیا اومده !. شعر چرا میگی که توی قافیه اش بمونی ؟!. شغال، پوزش بانگور نمیرسه میگه ترشه !. شغال ترسو انگور خوب نمیخوره !. شغال که از باغ قهر کنه منفعت باغبونه !. شغالی که مرغ میگیره بیخ گوشش زرده !. شکمت گوشت نو بالا آورده !. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های قدیمی آشنایی با همه ضرب ال

ضرب المثل های فارسی با حرف ع (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف ع (سری چهارم)

عسل نیستی که انگشتت بزنند !‏. عشق پیری گر بجنبد سر به رسوائی زند !‏. عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان بسته اند !‏. عقلش پاره سنگ بر میداره !‏. عقل که نیست جون در عذابه !‏. عقل مردم به چشمشونه !‏. عقل و گهش قاطی شده !‏. علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد . ((‌ . دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست )) (( سعدی ))‏. علاج بکن کز دلم خون نیاید . (( سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل . )) (( میر والهی))‏. علف بدهان بزی باید شیرین بیاد !‏. عیدت را اینجا کردی نوروزت را برو جای دیگه !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا س

ضرب المثل هاي فارسي سري چهارم ضرب المثل هاي فارسي سري چهارم

گاو بی شاخ و دم :. آدم تنومند شوریده و احمق، همانند: غول بی شاخ و دم. گاو پیشانی سفید:. معروف و مشهور نزد همه، همه کس او را می شناسد. گاو خوش آب و علف:. کسی که از هیچ نوع خوردنی رو گردان نیست،. هر چه پیشش ببیند بدون اکراه و با اشتهای تمام می خورد. گدا بازی درآوردن:. مقابل دست و دلبازی ، خست و پستی به خرج دادن. گدا حیا ندارد:. بر اثر تکرار خواهش و تمنا آبرویش ریخته شده و شرم نمی کند. گذر پوست به دباغخانه می افتد:. هر کسی سرانجام به نتیجه اعمال خود میرسد، بالاخره روزی بهم میرسیم. گاهی به نعل و گاهی به میخ زدن :. ضمن صبحت و گفتگو کنایه زدن ، همانن

ضرب المثل های فارسی با حرف گ (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف گ (سری چهارم)

گر زمین و زمان بهم دوزی --- ندهندت زیاده از روزی !‏. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازیم !‏. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست ؟!‏. گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده !‏. گرهی که با دست باز میشه نباید با دندان باز کرد !‏. گفت پیغمبر که چون کوبی دری --- عاقبت زآن در برون آید سری !‏. گفت : چشم تنگ دنیا دار را --- یا قناعت پر کند یا خاک گور !‌[[ سعدی]]‏. گفت : چشم تنگ دنیا دار را --- یا قناعت پر کند یا خاک گور !‌[[ سعدی]]‏. گفت : خونه قاضی عروسیست . گفت : بتو چه؟ گفت : مرا هم دعوت کرده اند . گفت : بمن چه ؟!‏. گفت : استاد! شاگردان از تو نمیترسند. گفت : منه

ضرب المثل های فارسی با حرف م (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف م (سری چهارم)

مال خودت را محکم نگهدار همسایه را دزد نکن !‏. مال خودم مال خودم مال مردمم مال خودم !‏. مال دنیا وبال آخرته !‏. مال ما گل مناره، مال مردم زیر تغاره !‏. مال مفت صرافی نداره !‏. پول باد آورده چند و چون نداره !‏. مال ممسک میراث ظالمه !‏. مال همه ماله، مال من بیت الماله !‏. ماما آورده را مرده شور میبره !‏. ماما که دو تا شد سر بچه کج در میاد !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های قدیمی آشن

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری چهارم)

هر خری را به یک چوب نمیرونند !‏. هر دودی از کباب نیست !‏. هر رفتی، آمدی داره !‏. هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد !‏. هر سرازیری یک سر بالائی داره !‏. هر سرکه ای از آب، ترش تره !‏. هر سگ در خونه صاحابش شیره !‏. هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی !‏. هر کس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !‏. هر کسی پنجروزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست . )) [[ حافظ ]. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری چهارم)

کرم داران عالم را درم نیست --- درم داران عالم را کرم نیست !‏. کرم درخت از خود درخته !‏. کژدم را گفتند: چرا بزمستان در نمیآئی ؟ گفت : بتابستانم چه حرمت است که در زمستان نیز بیرون آیم ؟!‏. کس را وقوف نیست که انجام کار چیست ! (( هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار )) [‌[ حافظ ]]‏. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من !‏. کسی دعا میکنه زنش نمیره که خواهر زن نداشته باشه !‏. کسی را در قبر دیگری نمی گذارند !‏. کسی که از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نمیشه !‏. کسی که از گرگ میترسه گوسفند نگه نمیداره !‏. کسی که را مادرش زنا کنه، با دیگران چها کنه !‏. ضرب

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری چهارم)

یه تب یه پهلوان و میخوابونه !‏. یه تخته اش کمه !‏. خل و کم عقل است !‏. یه جا میل و مناره را نمی بینه یه جا ذره رو در هوا میشماره !‏. یه مثقال گه توی شکمش نیست میخواد به شمس العماره برینه !‏. یه چیز بگو بگنجه !‏. یه حموم خرابه چهل تا جومه دار نمیخواد !‏. یه خونه داریم پنبه ریسه ، میون هفتاد ورثه !‏. یه دست به پیش و یه دست به پس !‏. یه دست صدا نداره !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل ه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه